CompuTel

KONTAKT

123-123-132 MAIL: biuro@computel.pl

KONTAKT

mail: biuro@computel.pl

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

udyt efektywności energetycznej stanowi ciąg działań z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i metod pomiarowo-badawczych.
 
W jego zakres wchodzą następujące zadania: 
» Inwentaryzacja urządzeń/procesów. 
 

» Opracowanie programu audytu, zawierającego m.in. ramowy harmonogram działań na czas pomiarów obiektowych.

» Wykonanie pomiarów obiektowych – badania zaplanowane w programie audytu oraz  pomiary uzupełniające, wynikłe w trakcie prowadzonych prac. 

» Opracowanie wyników pomiarów i analiz w postaci raportu. 
 
» Wdrożenie i monitoring rozwiązań spełniających kryterium opłacalności procesów technologicznych

Audyt to element dobrej praktyki inżynierskiej , której efekty przekładają się na poprawę działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz stanowią bazę dla działań służących poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa.

AUDYT SKŁADA SIĘ Z SZEREGU CZYNNOŚCI, MAJĄCYCH NA CELU

– identyfikację źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu,

– określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w danej dziedzinie,

– przedstawienie propozycji przedsięwzięć mających na celu minimalizację zidentyfikowanych strat,

– wykonanie uproszczonej (bądź pełnej – w zależności od potrzeb) analizy ekonomicznej w celu określenia prostego czasu zwrotu zaproponowanych przedsięwzięć proefektywnościowych.

Przyjmujemy zlecenia na terenie całego kraju

Każdy audyt efektywności energetycznej wyceniany jest indywidualnie

Napisz do nas

SZYBKI KONTAKT

POTRZEBUJESZ POMOCY

Napisz do nas na wiadomość:

biuro@computel.pl