CompuTel

KONTAKT

123-123-132 MAIL: biuro@computel.pl

KONTAKT

mail: biuro@computel.pl

OFERTA

Opracowanie audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie systemu zarządzania energia i polityki energetycznej przedsiębiorstwa

Audyt efektywności energetycznej stanowi ciąg działań z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i metod pomiarowo-badawczych:

  • Inwentaryzacja urządzeń /procesów.

  • Diagnoza zjawisk, obszarów problematycznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mocy biernej.

  • Opracowanie programu audytu, zawierającego m.in. ramowy harmonogram działań na czas pomiarów obiektowych.

  • Wykonanie pomiarów obiektowych – badania zaplanowane w programie audytu oraz pomiary uzupełniąjace, wynikłe w trakcie prowadzonych prac.

  • Opracowanie wyników pomiarów i analiz w postaci raportu.

  • Wdrożenie i monitoring rozwiązań spełniających kryterium opłacalności procesów technologicznych

Audyt efektywności energetycznej zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 Maja 2016 r. o efektywności energetycznej i obejmować będzie co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo.

Polityka energetyczna przedsiębiorstwa –

 System zarządzania energią wg normy PN-EN 50001
– Identyfikacja i przegląd aspektów energetycznych przedsiębiorstwa.
– Wyznaczenie energii bazowej przedsiębiorstwa.
– Identyfikacja wskaźnika energetycznego przedsiębiorstwa.
– Wyznaczenie celów energetycznych.
– Wyznaczenie zadań energetycznych.
– Wyznaczenie planów działań w zakresie systemu  zarządzania energią.
– Opracowanie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie, w tym opracowanie   procedur i wytycznych.
– Złożenie wniosku o certyfikacje systemu zarządzania energią.

Image hover effect image

Wdrożenie i monitoring rozwiązań

Image hover effect image

Audyt efektywności energetycznej

Opracowanie Programów Funkcjonalno Użytkowych (PFU), specyfikacji technicznych dostaw lub robót budowlanych dla wybranych zadań wynikających z prowadzonych prac audytowych i systemowych w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

• Świadczenie usług doradczych w zakresie wdrożenia systemu zarządzania energia w przedsiębiorstwie.
• Monitorowanie, pomiar i analiza.
• Ocena zgodności.
• Aktualizacja dokumentów strategicznych.

• Propozycja działań korygujących i zapobiegawczych (jeżeli dotyczy).
• Prowadzenie działań naprawczych.
• Analiza zewnętrznych źródeł finansowania w kontekście działań  wpływających na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Profesionalne podejście

Naszym celem jest opracowanie dla Państwa audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Przyjmujemy zlecenia na terenie całego kraju

Każdy audyt efektywności energetycznej wyceniany jest indywidualnie

Napisz do nas

SZYBKI KONTAKT

POTRZEBUJESZ POMOCY

Napisz do nas na wiadomość:

biuro@computel.pl