CompuTel

KONTAKT

123-123-132 MAIL: biuro@computel.pl

KONTAKT

mail: biuro@computel.pl

ZROBIMY DLA CIEBIE

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Audyt Efektywności Energetycznej

Poznaj możliwości ograniczenia
strat energii

Czytaj więcej >

Dotacje / Pożyczki

Uzyskaj pomoc w finansowaniu
inwestycji

Czytaj więcej >

Programy inwestycyjne

Zobacz co możesz zyskać z
wybranego programu

Czytaj więcej >

CZYM JEST AUDYT

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNEJI

Inwentaryzacja urządzeń/procesów

Poznaj możliwości ograniczenia
strat energii

Opracowanie programu audytu

Ramowy harmonogram działań na
czas pomiarów obiektowych.

Wykonanie pomiarów obiektowych

Badania zaplanowane w programie audytu oraz
pomiary uzupełniające, wynikłe w trakcie
prowadzonych prac

Opracowanie wyników

Pomiarów i analiz w postaci raportu

Wdrożenie i monitoring rozwiązań

Opłacalności procesów technologicznych

Inwentaryzacja urządzeń/procesów

Poznaj możliwości ograniczenia
strat energii

Czytaj więcej >

Opracowanie programu audytu

Ramowy harmonogram działań na
czas pomiarów obiektowych.

Czytaj więcej >

Wykonanie pomiarów obiektowych

Badania zaplanowane w programie audytu oraz
pomiary uzupełniające, wynikłe w trakcie
prowadzonych prac

Czytaj więcej >

Opracowanie wyników

Pomiarów i analiz w postaci raportu

Czytaj więcej >

Wdrożenie i monitoring rozwiązań

Opłacalności procesów technologicznych

Czytaj więcej >

NAPISZ

biuro@computel.pl

AUDYT SKŁADA SIĘ Z SZEREGU CZYNNOŚCI MAJĄCYCH NA CELU:

Identyfikację źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu

Określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w danej dziedzinie

Przedstawienie propozycji przedsięwzięć mających na celu minimalizację zidentyfikowanych strat

Wykonanie uproszczonej analizy ekonomicznej w celu określenia prostego czasu zwrotu zaproponowanych przedsięwzięć proefektywnościowych

DOTACJE I PROGRAMY

DOTACJE

POŻYCZKI

PROGRAMY

INWESTYCYJNE

ZAUFALI NAM